Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The Christianisation of Europe. The Church at the Turn of the Second Millennium

Abstract

Praca stanowi próbę podsumowania i wytyczenia nowych kierunków w trwającej w nauce historycznej od wielu dziesięcioleci dyskusji naukowej odnoszącej się do formowania i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w ramach kontynentu europejskiego. Autorzy analizują procesy pojawienia się i umocnienia chrześcijaństwa oraz narodziny zrębów Kościoła instytucjonalnego w ramach Imperium Romanum, następnie przechodzą do chrystianizacji plemion i powstających na ich bazie państw barbarzyńskich. Dociekania sięgają aż do uformowania się średniowiecznej Respublica Christiana około roku 1000, a także wychodzą poza zagadnienia związane z chrześcijaństwem, ujmując kwestie religii pogańskich w Europie oraz zagadnienia innych odłamów chrześcijaństwa, jak również judaizmu i islamu.
This seminal book is an attempt to summarise and chart new directions in the on-going historical debate relating to the formation and spread of Christianity throughout the European continent. The authors examine the processes of the emergence and consolidation of Christianity along with the birth of the foundations of the institutional Church within Imperium Romanum. The question of the Christíanisatíon of tribes and the emergent barbaric states is also explored. The study covers subjects up to the formation of medieval Respublica Christiana circa 1000, and, going beyond the issues of Christianity, addresses also issues appertaining to pagan religions in Europe and to other Christian denominations, Judaism and Islam.

Description

Sponsor

Keywords

chrześcijaństwo w Europie, kościół w Imperium Romanum, chrystianizacja plemion, Respublica Christiana

Citation

Dobosz J., Strzelczyk J., red. nauk., Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 292.

ISBN

978-83-232-2842-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego