A Case-Specific Instance of Media Capture: the Gorilla Case of Slovakia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Školkay, Andrej

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Specyficzny przypadek częściowego przechwycenia mediów: akcja „Goryl” na Słowacji

Abstract

This article discusses an instance of case-specific self-inflicted partial media capture, acknowledging the chilling effect of legislation consistent with partial state capture. In general, this case illustrates the ethical and legal dilemmas in the reporting of a specific type of large-scale corruption in the media, which involves the denial of all accusations by most sources and a controversial stand by state authorities and politicians on the issue, forcing the media to primarily report rumors or contradictory claims and denials (after controversial files regarding the corruption were made public anonymously on the internet) or desist from reporting altogether (before the files were made public on the internet, due to possible libel threats). The findings question the normative expectations expressed in democratic theory related to the role of the media as a watchdog, in the specific context of large-scale corruption in post-communist states. Moreover, this paper suggests the need to re-examine the methodological aspects of quantitative content analysis of media coverage of corruption. This paper has also attempted to update the emerging theory on media capture with the term partial case-specific media capture.
Artykuł omawia specyficzny przypadek częściowego przechwycenia mediów w wyniku ich własnych działań, przy zaobserwowaniu słabego efektu chłodzącego prawodawstwa, który potwierdza model częściowego przejęcia państwa. Ogólnie rzecz biorąc, przypadek ten ilustruje dylematy etyczne i prawne związane z informowaniem przez media o specyficznym rodzaju wielkiej korupcji, w sytuacji, w której większość źródeł zaprzeczała wszelkim oskarżeniom, a władze państwowe i politycy zajęli kontrowersyjne stanowisko w tej kwestii, co zmuszało media do przekazywania głównie pogłosek lub sprzecznych twierdzeń i zaprzeczeń (po tym, jak kontrowersyjne pliki dotyczące korupcji zostały anonimowo upublicznione w Internecie) lub całkowitego zaprzestania publikacji (przed udostępnieniem plików w Internecie z powodu możliwych oskarżeń o zniesławienie). Dylemat ten podważa normatywne oczekiwania wyrażone w teorii demokracji, związane z rolą mediów jako strażnika w specyficznym kontekście przypadków wielkiej korupcji w państwach postkomunistycznych. Co więcej, niniejszy artykuł sugeruje potrzebę ponownego zbadania metodologicznych aspektów ilościowych analiz treści medialnych relacji przypadków korupcji. Artykuł podejmuje także próbę zaktualizowania pojawiającej się teorii o przechwyceniu mediów za pomocą terminologii „częściowo specyficznego przypadku” (partial case specific) przechwycenia mediów.

Description

Sponsor

Keywords

Gorilla, Slovakia, oligarchs, media capture, corruption, state capture, intelligence services, wiretapping, post-communist, „Goryl”, Słowacja, oligarchowie, przejęcie mediów, korupcja, przejęcie państwa, służby wywiadowcze, podsłuchy, postkomunistyczny

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 65-94.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego