Kronika

Loading...
Thumbnail Image

Date

1980

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Sympozjum poświęcone kulturze Słowian w VI - X w. (Henryk Machajewski) VIII spotkanie archeologów Pomorza (JerzyOlczak) Słowiańszczyzna Połabska na tle dziejów Niemiec i Polski (Zofia Kurnatowska) 1300 lat państwa bułgarskiego i stosunki polsko-bułgarskie na przestrzeni wieków (Zofia Kurnatowska) Problemy badań archeologiczno-antropologicznych nad dziejami Słowiańszczyzny (Zofia Kurnatowska)

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 27 (1980), s.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego