Więź osadzonych ze środowiskiem próba operacjonalizacji pojęcia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

więź społeczna, kara pozbawienia wolności, recydywiści

Citation

Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 58, 2008, ss. 61 - 87

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego