Prawo do ochrony danych osobowych w Konstytucji RP na tle prawa Unii Europejskiej oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-362/114

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-06-30

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

prawo do ochrony danych osobowych w Konstytucji RP, C-362/114 Schrems v. Data Protection Commissioner, ochrona danych osobowych, Maximilian Schrems

Citation

Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego, 2017, nr 10, s. 12-25

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego