Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Title alternative

Abstract

W programie wychowania przedszkolnego Tablit, kontekstem wszelkiej działalności dziecka uczyniono świat przyrody i nauki. Program jest skonstruowany w oparciu o 27 czterotygodniowych projektów edukacyjnych realizowanych w ciągu trzech lat pobytu dziecka w przedszkolu. Integralną częścią programu są interaktywne materiały dostosowane do użytku na tablicach multimedialnych i tabletach, takie jak: animacje oraz, zbudowane w oparciu o nie, filmiki przybliżające dzieciom zjawiska przyrodnicze, naukowe, piosenki, banki słownictwa w języku polskim i angielskim związane z tematem oraz gry służące do nauki języka angielskiego. W programie pojawia się także nieznana do tej pory w Polce na szeroką skalę metoda modelowania dialogów „Questioning the Author”, dzięki której dzieci są zachęcane do formułowania i wyrażania opinii na temat zjawisk przyrodniczych prezentowanych na animacjach multimedialnych.

Description

Sponsor

Keywords

tablit, Questioning the author

Citation

Basińska A., Pietrala T., Zielińska U., Pietrala D., Dziubalska-Kołaczyk K., Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 144.

ISBN

978-83-232-2810-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego