Wiek społeczny jako kryterium periodyzacji procesu socjalizacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Title alternative

Abstract

Wiek jest kategorią złożoną, postrzeganą różnorako w zależności od dyscypliny, jaka interesuje się nim, tak więc wiedza o wieku ma charakter interdyscyplinarny i mieści się w obrębie wielu dyscyplin naukowych. Służyć może także jako przydatne kryterium do periodyzacji procesu socjalizacji.
The age is a complex category, perceived differently depending on the discipline, which is interested in it, so the knowledge of the age is interdisciplinary and is present in many scientific disciplines. This concept may also serve as a useful criterion for the periodization of the process of socialization.

Description

Sponsor

Keywords

wiek społeczny, socjalizacja, faza życia, kategorie wiekowe, periodyzacja, social age, socialization, phase of life, periodization

Citation

W: Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania. Pod red. D. Sipińskiej, J. Modrzewskiego, A. Matysiak-Błaszczyk. Leszno: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego