Żywe kamienie w Chrystusowej budowli. Eklezjalne implikacje sakramentu chrztu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Title alternative

Living stones in Christ’s edifice. Ecclesial implications of the sacrament of baptism

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

chrzest, Kościół, ekumenizm, świętość

Citation

Kochaniewicz, B., red., Chrzest Polski 966-2016: ujęcie interdyscyplinarne, Seria: Colloquia Disputationes 36, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2016 s. 49-64.

ISBN

978-83-65251-33-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego