Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Argentinian collection in the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences

Abstract

Przed 20 laty (w 1989 roku) Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymała w darze od polskiego emigranta z Argentyny Stanisława Lis-Kozłowskiego (1907-1995) kolekcję złożoną z poloników argentyńskich, materiałów źródłowych związanych z działalnością Polonii argentyńskiej, książek argentyńskich i Argentyny dotyczących oraz dzieł z historii Ameryki Łacińskiej. Darczyńca gromadził tę kolekcję ponad 40 lat – od 1948 roku, gdy wyemigrował do Argentyny. Stanisław Lis-Kozłowski był inżynierem chemikiem i wybitnie zasłużonym wojskowym, oficerem Armii Krajowej (odznaczony najwyższymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi i francuskimi: 24 ordery, 16 odznaczeń), był ministrem pełnomocnym Rządu Polskiego na Wychodźstwie (w Paragwaju w latach 1974-1980), działaczem stowarzyszeń polonijnych, popularyzatorem polskiej kultury, nauki i historii (ponad 200 pozycji bibliograficznych), heraldykiem, słowianofilem, członkiem wielu międzynarodowych organizacji historycznych, kulturalnych i heraldycznych. W artykule omówiono ciekawsze dzieła z czterech grup materiałów tej różnorodnej kolekcji. Wśród poloników wyróżnia się grupa 28 tytułów czasopism emigracyjnych (w tym 3 tytuły w miarę kompletne: „Głos Polski”, „Nasza Sprawa” i Kurier Polski”), ponad 100 książek wydanych w Argentynie po polsku lub hiszpańsku (literatura polska, biografie Polaków, rozprawy historyczne, publicystyka polityczno-społeczna), wycinki z prasy argentyńskiej dotyczące Polski z lat 1955-1991. Kolekcja jest dostępna na miejscu w czytelni, stan zachowania w przewadze dobry, część dzieł ma opisy w katalogu komputerowym Biblioteki (od odszukania przez indeks sygnatur od sygnatury 150.000 z literą „L” na końcu), część dzieł w katalogu kartkowym (alfabetycznym i systematycznym), a pozostałe wpisane są do inwentarza.
Twenty years ago (in 1989), the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences received a gift from Stanisław Lis-Kozłowski, a Polish exile in Argentina (1907-1995) – a collection of books and materials on Polish matters and related to Poland and the Polish diaspora in Argentina. These materials were complemented with other books published in Argentina and works on the history of Latin America. The donor had been collecting his collection for forty years from the first days of his exile life in Argentina, i.e. from 1948. Stanisław Lis-Kozłowski was a chemical engineer and a distinguished officer of the Home Army (decorated with the highest Polish, British and French military and state decorations: 24 orders, 16 decorations), minister plenipotentiary of the Polish government in exile (in Paraguay, 1974-1980), activist in many Polish associations in exile, promoter of Polish culture, science and history worldwide (more than 200 bibliographical items), heraldist, collector of Slavic material and a member of many international historical, cultural and heraldic associations and organizations. The article discusses more interesting items in the collection that covers five thematic groups. From among Polish periodicals published in exile, the most important is a group of 28 titles (including three titles preserved in almost complete runs, i.e. Głos Polski, Nasza Sprawa and Kurier Polski). Other notable collections include over a hundred books published in Argentina in Polish and Spanish (Polish literature, biographies of famous Poles, historical treatises, political and social opinion journalism, and press cuttings related to Poland and Polish matters from Argentinian press from the years 1955-1991. The collection is available in the reading room of the Library. The state of preservation of the collection is fairly good, whereas some of the works are recorded in the online catalogue of the Library (see the index of the call numbers, starting from the shelf number 150 000, with the letter “L” at the end), and the traditional card catalogue (alphabetical and subject catalogue). The remaining part of the collection is recorded in the inventory books.

Description

Sponsor

Keywords

Polonika argentyńskie, Argentinian Polonica (Polish and Poland-related material), Polonia w Argentynie, Polish diaspora in Argentina, Stanisław Lis-Kozłowski, Władysław Mieczysław Kozłowski

Citation

Biblioteka, 2010, nr 14 (23), str. 261-268

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego