Cykliczność zmian struktury nakładów inwestycyjnych w makroregionie środkowo-zachodnim

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Cyclical variability of changes of a investment outlays structure and, employment in Mid-Western Macroregion

Abstract

Regional cycles are a relatively r a r e topic in t h e literature on spatial problems. The observation of changes occurring at a regional level have led the author to the supposition that regional development may be characterized by a cyclical variability. The outcome of research presented in the article confirmed in principle the hypotheses formulated by the author.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992 z. 2, s. 103-110

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego