Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, t. 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Książka stanowi naukowo opracowaną edycję protokołów posiedzeń Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego (tom I obejmuje lata 1808-1809). Konieczność wydania protokołów podnoszona była w środowisku naukowym od dawna. Ich treść umożliwia bowiem odtworzenie działalności władz rządowych tego państwa, a tym samym przyjrzenie się wielu procesom modernizacyjnym, które zachodziły na ziemiach polskich w początkach XIX wieku. Rada Ministrów powstała na mocy konstytucji Księstwa i początkowo działała wspólnie z drugim organem rządowym, Radą Stanu. Później nastąpiło rozdzielenie obu ciał, a Rada Ministrów, intensyfikując swe prace, zdobywała coraz większe znaczenie jako organ władzy wykonawczej. Na swych posiedzeniach zajmowała się najistotniejszymi kwestiami dla funkcjonowania Księstwa: jego finansami, utrzymaniem wojska, stosunkiem do wyznań czy nowymi aktami prawnymi.

Description

Sponsor

Keywords

zadania Rady Ministrów, protokoły Rady Ministrów, Księstwo Warszawskie

Citation

Krzymkowski M., Pilarczyk P.M., red. nauk., Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, t. 1. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 192.

ISBN

978-83-232-2843-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego