Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WSH Leszno

Title alternative

Abstract

Przejście dziecka z przedszkola do szkoły stanowi istotny przełom w jego rozwoju. W świetle zachodzących zmian oświatowych związanych z obniżeniem wieku dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz systemem kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problematyka przystosowania szkolnego osadzona w kontekście przekroczenia progu szkolnego budzi wiele emocji i wątpliwości. Rozpoczęcie przez sześciolatka edukacji szkolnej, szczególnie w perspektywie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymaga odpowiedniej dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Przeprowadzane badania miały na celu określić jaki jest poziom przystosowania szkolnego sześcioletniego ucznia pierwszej klasy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wskazać ewentualne obszary wsparcia, by dzieci przekraczając w tym wieku próg szkolny mogły osiągnąć sukces.
Child's transition from pre-school to primary school is an important turning point in its development. In the light of changes related to the reduction of the age of children starting school education and training system of students with special educational needs, school adaptation issues, placed in the context of the school threshold, raises a lot of emotions and concerns. Starting school education at the age of six, especially in the perspective of children with special educational needs, requires adequate social and emotional maturity. The research was to determine the level of school adaptation of a six-year-old with special educational needs attending the first class, and identify the areas of support of that, crossing that threshold, children so that they could achieve success.

Description

Sponsor

Keywords

przystosowanie szkolne, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sześciolatek, szkoła, student with special educational needs, six-year-old, school, school adaptation

Citation

ISBN

978-83-61876-76-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego