Caught in the web of the law: le traducteur juridique face à la métaphore

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

W sidłach prawa: tłumacz prawniczy w obliczu metafor

Abstract

"Thin skull doctrine", "living tree", "blue-sky law", "clean hands", "cloud on title"… Les métaphores occupent à l'évidence une place centrale dans le vocabulaire juridique anglais. Comment expliquer le succès de cette figure de style dans le langage de la common law? Les métaphores juridiques permettent de rendre accessibles, au moyen d'images évocatrices et familières, des concepts qui, sans elles, resteraient abstraits. C'est là une de leurs fonctions, parmi d'autres que nous nous efforcerons de cerner dans le cadre de la présente communication. Après un rapide survol de deux familles de métaphores particulièrement productives en anglais juridique (les métaphores corporelles et les métaphores «naturelles» au sens large), nous nous interrogerons sur la traduction des métaphores. Nous verrons qu'au-delà de la règle générale (adaptation de la métaphore rendue nécessaire par le degré d'abstraction supérieur du français), d'autres techniques de traduction sont également possibles, dont la traduction littérale. Nous nous pencherons également sur le cas particulier des métaphores «filées», qui peuvent parfois justifier le recours à une traduction littérale.
"Thin skull doctrine", "living tree", "blue-sky law", "clean hands", "cloud on title"… Metafory niewątpliwie odgrywają istotną rolę w prawniczym języku angielskim. W jaki sposób można wyjaśnić popularność metafor w języku prawa w systemie common law ? Metafory w języku prawa pozwalają na zrozumienie abstrakcyjnych pojęć dzięki sugestywnym i znanym obrazom. Jest to jedna z funkcji metafor, która zostanie omówiona w niniejszym artykule. Po dokonaniu krótkiego przeglądu dwóch grup metafor szczególnie bogatych w jednostki leksykalne w angielskim języku prawa (nazywane w języku francuskim "les métaphores corporelles oraz les métaphores «naturelles»"), omównione zostaną zagadnienia dotyczące ich przekładu. Autor stoi na stanowisku, że poza najczęściej stosowaną metodą przekładu (konieczności adaptacji metafor ze względu na wyższy poziom abstrakcyjności języka francuskiego), możliwe są również inne techniki przekładu, włączając w to przekład literalny. Autor dokonuje analizy konkretnych metafor, w stosunku do których można zastosować technikę przekładu literalnego.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 2, 2010, pp. 167-182.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego