Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Electronic civic participation in Poland. Declarations and opinions of Poles on e-administration and e-voting

Abstract

Problematyka partycypacji obywatelskiej stanowi aktualny przedmiot zainteresowania badaczy reprezentujących różne dyscypliny w ramach nauk społecznych. Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego, w wielu państwach podjęto działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego i wprowadzenia rozwiązań w zakresie nie tylko aktu wyborczego (e-voting i i-voting), ale także dostarczania informacji i usług publicznych drogą elektroniczną (e-government). Niniejsza praca wpisuje się w ten dynamicznie rozwijający się nurt badań naukowych poświęconych wpływowi ICT na zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji politycznych oraz ich relacje z instytucjami państwa, w tym administracją publiczną. Tematem rozważań teoretycznych są zagadnienia związane z partycypacją obywatelską i jej ewolucją w kierunku e-partycypacji. Przedmiotem analizy empirycznej są zaś deklaracje i opinie Polaków na temat elektronicznej administracji oraz głosowania elektronicznego traktowane jako przejaw partycypacji obywatelskiej. Podjęta w książce problematyka powinna zainteresować zarówno badaczy, jak i praktyków zajmujących się zwiększaniem udziału obywateli w życiu politycznym, a także wpływu nowych technologii na relacje obywatel-państwo.

Description

Sponsor

Publikacja powstała w ramach projektu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01358).

Keywords

e-partycypacja, e-administracja, e-głosowanie, e-government, e-usługi

Citation

Lubik-Reczek N., Kapsa I., Musiał-Karg M. (2020), Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania. Poznań: UAM-WNPiD

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego