Aspekty procesów upodmiotowienia mieszkańców w społecznościach lokalnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Some aspects of the processes of restoring autonomy of members of local communities

Abstract

The author distinguishes two different perspectives of considerations on social subjectivity: the considerations from the perspective of active individuals, and from the perspective of social structures which may undergo modifications under the influence of actions taken by individuals. The subject-matter of the article are the following issues: the realization by the individual of the role of a member of a local community: the participation in groups appearing within a local community; the formation of the feeling of belonging to a particular social group; and social cooperation within such a group.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 2, s. 213-222

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego