NEKROLOGI RPEiS 75, 2013, z. 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

OBITUARIES 75 (1), 2013

Abstract

Profesor dr, dr h.c. Zbigniew Radwański (1924-2012) (Adam Ol e j n i c z a k, Janina P a n o w i c z - L i p s k a), s. 311-317; Prof. dr hab. Aleksander Tobis (1932-2012) (Andrzej J. S z w a r c), s. 317-319

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 311-319

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego