Zastosowanie technik modelowania trójwymiarowego przy aktualizacji inwentarza jaskiń Sudetów na przykładzie Jaskini Błotnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Abstract

Przedmiotem badań przeprowadzonych w Jaskini Błotnej w Górach Kaczawskich była aktualizacja Inwentarza Jaskiń Sudetów. Ostatnie wydanie z roku 1996 uległo w znacznej mierze dezaktualizacji wskutek dewastacji starych jaskiń i licznych odkryć nowych obiektów. Oprócz informacji zawartych we wcześ- niejszych wydaniach inwentarza zaproponowano dodanie kilku rozwiązań modelowych, które przeprowa- dzono na przykładzie Jaskini Błotnej w Górach Kaczawskich. Dotyczą one głównie nowych form prezentacji wyników kartowania uzyskanych za pomocą oprogramowania Therion, uwzględnienia trudności technicznych jaskini, panujących w niej lokalnych warunków i związanego z tym odpowiedniego przy- gotowania odwiedzających. Standardowy opis dojścia do jaskiń został wzbogacony o zdigitalizowaną ścieżkę dojścia do otworu. Rezultaty badań mają charakter wstępny i stanowią podstawę do dalszych prac badawczych realizowanych w ramach projektu aktualizacji Inwentarza Jaskiń Sudetów (PuLINA 1996) kierowanych przez Sekcję Speleologiczną SKNG UAM od 2006 r.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 60, 2009, s. 23-31.

ISBN

978-83-7654-057-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego