Przegląd piśmiennictwa RPEiS 26(3), 1964

Loading...
Thumbnail Image

Date

1964

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Survey of literature RPEiS 26(3), 1964

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Przegląd piśmiennictwa, Survey of literature

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 3, s. 235-304

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego