Inspiracje w badaniach regionalnych. Perspektywy i możliwości.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

psychologia, historia regionalna, historia, Carl Gustav Jung, Zygmunt Freud

Citation

Psychologiczne Inspiracje w badaniach regionalnych. Perspektywy i możliwości. [w:] Maksymilian Grzegorz [red.] Historiograficzna prognoza 2000, Bydgoszcz 2000, s. 193 – 207.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego