Przegląd piśmiennictwa RPEiS 53(4), 1991

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Review of literature RPEiS 53(4), 1991

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

przegląd piśmiennictwa, review of literature

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 4, s. 247-265

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego