Щоденник у колі художньо-документальних жанрів літератури

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Filologii Rosyjskiej UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog, 2009, nr 1, s.141-148

ISBN

978-83-927823-1-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego