Jaroslav Hubáček, Kapitoly o sociolektech a sociolektologii. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, 122 s., ISBN 978–83–63090–08–1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Bohemistyka, 2015, nr 4, s. 397-399

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego