Centrum Monitoringu Wolności Prasy jako przykład instytucji pozarządowej w polskim systemie medialnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Abstract

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka działania Centrum Monitoringu Wolności Prasy w Polsce w latach 1996-2004. Analizie poddano rozmaite aspekty funkcjonowania tej pozarządowej instytucji, począwszy od wpływu na działalność legislacyjną dotyczącą wolności mediów, a na wspieraniu dziennikarzy i posiadanej przez nich swobody informowania.

Description

Sponsor

Keywords

wolność pracy, instytucja pozarządowa, centrum, monitoring

Citation

Adamczyk W., Centrum Monitoringu Wolności Prasy jako przykład instytucji pozarządowej w polskim systemie medialnym , w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Cisaka, Poznań 2004.

ISBN

83-87704-74-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego