Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów

No Thumbnail Available

Date

2014-12-18

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Problem synchronizacji obu dokumentów był obecny od początku prowadzonych negocjacji.Pojawienie się Paktu B.K. tworzyło nową sytuację wskutek dwojakiego rodzaju zobowiązań jego sygnatariuszy. Potępiali oni uciekanie się do wojny w celu załatwiania sporów między nimi i wyrzekali się siły jako narzędzia polityki narodowej. Natomiast Pakt Ligi dopuszczał tzw. wojnę legalną: art. 15 stanowił, że w razie braku jednomyślności w Radzie LN członkowie Ligi mieli prawo do działania jakie uznają za niezbędne w obronie prawa i sprawiedliwości. Trudności w synchronizacji obu dokumentów dobrze pokazują taktykę i strategię poszczególnych państw ówczesnego świata.

Description

Sponsor

Keywords

Pakt Brianda-Kellogga, 1928, Liga Narodów, stosunki międzynarodowe okresu międzywojennego, walka o pokój

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego