Prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Legal aspects of using direct coercion in psychiatric hospitals

Abstract

Artykuł porusza najważniejsze zagadnienia związane z problematyką stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych. Opracowanie przedstawia sytuacje, w których dozwolone jest wszczęcie trybu przymusowego postępowania medycznego wobec osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego, najbliższego otoczenia bądź bezpieczeństwa powszechnego, wbrew ich woli. Gwarancję realizacji zasad poszanowania praw i wolności jednostki stanowią przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczące stosowania w granicach konieczności środków przymusu bezpośredniego.
This paper discusses major issues related to the application of coercive measures in psychiatric hospitals. The situations are presented when a physician is authorized to initiate compulsory medical procedure against persons posing threat for their own life or health, their immediate surroundings or common security - against their own will. Provisions of the Mental Health Act regarding the application of direct coercive measures within the limits of necessity are vital guarantee of respecting the rights and freedoms of an individual.

Description

Artykuł został zamieszczony w numerze specjalnym czasopisma pt. „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych”.

Sponsor

Keywords

przymus, coercion, choroba psychiczna, mental illness, szpital psychiatryczny, psychiatric hospital

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Numer specjalny, s. 103-121

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego