The structure of the Eurosceptic movement in Poland – political and civil far-right extremists

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Struktura ruchu eurosceptycznego w Polsce – skrajnie prawicowi polityczni i obywatelscy ekstremiści

Abstract

Far-right extremist groups in Poland have undergone the substantive evolution over the course of last thirty years – from being marginalized, small in number group to being one of the most developed and numerous movements in civil society, as well as on the political landscape. The article examines the history of this movement, its stages of development and demonstrates how pivotal is the role of far-right groups in Euroscepticism in Poland.
Skrajnie prawicowe grupy ekstremistyczne w Polsce przeszły w ciągu ostatnich trzydziestu lat znaczącą ewolucję – od marginalnej, niewielkiej liczebnie grupy do jednego z najbardziej rozwiniętych i licznych ruchów w społeczeństwie obywatelskim, a także w krajobrazie politycznym. Artykuł bada historię tego ruchu, jego etapy rozwoju i pokazuje, jak kluczową rolę w eurosceptycyzmie w Polsce odgrywają skrajnie prawicowe grupy.

Description

Sponsor

Keywords

Euroscepticism, far-right, extremism, populism, civil society, Polexit, eurosceptycyzm, skrajna prawica, ekstremizm, populizm, społeczeństwo obywatelskie, Polexit

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 233-247.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego