Ochrona zabytków techniki - wybrane regulacje prawa polskiego i międzynarodowego / Protection of Industrial Monuments - Selected Polish and International Law

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Abstract

Zabytki techniki stanowią źródło wiedzy inżynieryjnej oraz świadectwo przeobrażeń w życiu społecznym i gospodarczym. W przeszłości zabytkowe obiekty industrialne nierzadko trafiały do lamusa. Należy jednak podkreślić, iż jako istotny element dziedzictwa kulturowego powinny podlegać rzeczywistym działaniom z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane regulacje prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego na rzecz skutecznej oraz efektywnej ochrony zabytków industrialnych z uwzględnieniem obiektów hydrotechniki. Zabytki hydrotechniki wskazują na znaczenie wody w życiu człowieka i przyrodzie. Historyczne kanały wodne wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi są integralną częścią krajobrazu kulturowego. Dokumentują rozwój technologiczny oraz wskazują na wzajemne powiązania człowieka z środowiskiem przyrodniczym. Aspekt ten uwypukla potrzebę podejmowania kompleksowych i skorelowanych działań ochronnych na rzecz zabytków techniki uwzględniając nie tylko substancję materialną zabytku, ale i warstwę niematerialną wtopioną w tkankę społeczną oraz środowisko życia człowieka.

Description

Sponsor

Keywords

zabytki industrialne, zabytki hydrotechniki, dziedzictwo kulturowe, prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, prawo polskie, prawo europejskie, prawo międzynarodowe

Citation

S. Kowalska, Ochrona zabytków techniki - wybrane regulacje prawa polskiego i międzynarodowego / Protection of Industrial Monuments - Selected Polish and International Law, [w:] T. Kałuża, B.J. Wosiewicz (red.), Wybrane zagadnienia dokumentowania i ochrony zabytków hydrotechniki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017, s. 13-37

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego