Patrioci krytyczni kontra mitomani. Walka o politykę historyczną w obliczu Grossa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Critical Patriots versus Mythomaniacs. The Struggle of Historical Policy in the Light of Gross’ Publications

Abstract

Patriotism is one of the concepts that cannot be easily interpreted. It can be seen at least two models of patriotism - „critical”, which draws attention also to the shameful experience and „conservative”, associated with the myth of proud and suffering of the Polish nation, connected also with a specific historical policy. Visible manifestation of these extreme camps are public debates on the publications of J. T. Gross, showing the Poles as perpetrators of suffering and death of many Jews.
Patriotyzm jest jednym z pojęć, których nie sposób jasno zdefiniować. Zauważyć można przynajmniej dwa jego modele – „krytyczny”, zwracający uwagę także na niechlubne doświadczenia, i ten „konserwatywny”, związany z mitem dumy i cierpienia narodu polskiego, a także ze specyficzną polityką historyczną. Widocznym przejawem występowania tych skrajnych obozów jest debata publiczna wywołana publikacjami J. T. Grossa, ukazującymi Polaków jako sprawców cierpienia i śmierci wielu Żydów.

Description

Sponsor

Keywords

gross, patriotyzm, mit, historia, Żydzi, sąsiedzi

Citation

Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 187-197.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego