Co wolno wojewodzie … Przyczynek do zagadnienia mitu kompetencji akademickiej.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-02-12

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Amazon.com

Title alternative

Abstract

Na potrzeby niniejszego tekstu wykorzystuję książkę dziekana Yale Law School, by przy jej pomocy zaaranżować pewną hipotetyczną dyskusję. Dyskusja dotyczy kwestii wolności akademickich w kontekście First Amendment, ale przełożonej na polskie realia. Próbuję pokazać, że w świetle ustaleń Autora przywołanej pracy, liczne roszczenia polskich profesorów uniwersyteckich mogłyby zostać uznane za nielegalne.

Description

Sponsor

Keywords

kompetencja akademicka

Citation

Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/likwidacji lokalnych systemów wyższej edukacji

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego