Analiza numeryczna anatomii szkieletów wybranych dewońskich stromatoporoidów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-05-17T09:54:50Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Numerical analysis of Devonian stromatoporoids

Abstract

Celem pracy jest zastosowanie metod biometrycznych i komputerowych w badaniu systematyki wymarłych grup organizmów o nieustalonej przynależności taksonomicznej, na przykładzie gromady Stromatoporoidea. Zweryfikowana została przydatność cech morfometrycznych tradycyjnie stosowanych w systematyce stromatoporoidów. Cechy te w większości wykazują niewielki związek z czynnikami genetycznymi oraz wynikającymi z warunków środowiskowych. Zaproponowany został zatem nowy zestaw parametrów mających znaczenie w systematyce oraz badaniach paleoekologii stromatoporoidów. Zastosowano metody komputerowej analizy obrazu, stereologiczne oraz analizy tekstur, wykorzystywane do tej pory w paleobiologii w niewielkim stopniu. Badania objęły również kwestię wpływu postrzegania przez ludzkie oko obrazów teksturalnych na decyzje taksonomiczne podejmowane przez badaczy.Analizy numeryczne i statystyczne zostały wykonane na podstawie okazów z kolekcji własnej autora, pochodzących z dewonu Gór Świętokrzyskich oraz Wyżyny Krakowskiej. Poza tym wykorzystane zostały zbiory muzealne z dewonu Ardenów (Belgia i Francja). Łącznie przeanalizowano 2120 preparatów ze stromatoporoidów, z których wykonano ponad 1,8 miliona pomiarów morfometrycznych.
The dissertation aims to highlight the use of computer image analysis and statistical methods in the morphometric studies of extincted groups of animals, belonging to the order Stromatoporoidea. The heritability of morphometric characters measured by previous workers was evaluated. Most of the traditional biometric characteristics used in the studies of stromatoporoids exhibit significant within-skeleton variance and are considered as having large ecophenotypic effects. Therefore, a new set of diagnostic features was proposed. Computer-aided image analysis, stereology and texture analysis were employed. These methods and variables were so far used in palaeobiology on a very limited scale.The proposed methodology was tested using the author's collection of stromatoporoids from Holy Cross Mountains and Kraków Upland (Poland). Existing collections of Devonian stromatoporoids from the Ardennes (Belgium and France) were also studied. 2120 thin sections were investigated and over 1.8 million morphometric measurements were obtained.

Description

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Zakład Paleontologii i Stratygrafii

Sponsor

Keywords

stromatoporoidy, stromatoporoids, Dewon, Devonian, biometria, biometrics

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego