Piosnka trubadurów czy syreni śpiew? Wizje Prowansji w korespondencji Zygmunta Krasińskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Title alternative

Abstract

Autorka poprzez analizę i interpretację korespondencji Zygmunta Krasińskiego, zwłaszcza tej kierowanej do ukochanej – Delfiny Potockiej i przyjaciela z lat szkolnych – Konstantego Gaszyńskiego, omawia następujące tematy: cechy wspólne Krasińskiego wizji Prowansji i obrazów innych przestrzeni śródziemnomorskich czy europejskich (Rzymu, Sycylii, Szwajcarii); miasta: Nicea, Aix-en-Provence, Cannes i ich tradycja w optyce Krasińskiego; charakterystyka i symbolika dziewiętnastowiecznych sposobów podróżowania na południe Francji; zainteresowanie Krasińskiego zjawiskami astronomicznymi na prowansalskim niebie. Zaplecze metodologiczne dla badawczego dyskursu stanowią dzieła klasyków oraz kontynuatorów szkoły francuskiej krytyki tematycznej, w tym przede wszystkim Jean-Pierre’a Richarda.
The paper analyses Zygmunt Krasinski’s letters to his beloved Delfina Potocka and to his childhood friend, Konstanty Gaszynski, using the criticism of consciousness, especially this of Jean-Pierre Richard. The paper aims to explore the similarities between Krasinski’s conception of Provence and depictions of other European and Mediterranean spaces (Rome, Sicily, Switzerland), his interpretation of Nice, Aix-en-Provence and Cannes, as well as characteristics and symbolism of 19th century ways of travelling to Southern France and finally his interest in astronomical phenomena in the sky of Provence.

Description

Sponsor

Keywords

Prowansja w literaturze, relacje z podróży w epistolografii Krasińskiego, zabytki rzymskie w Prowansji, Napoleon w Prowansji, podróż dyliżansem, Delfina Potocka z Komarów, kobiety a przestrzeń geograficzna, lieu de passage, Provence in literature, travelling in Krasinski's epistolography, Roman historical monuments in Provence, Napoleon in Provence, travel by stage-coach, Konstanty Gaszyński, Delfina Potocka, women and space

Citation

Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu, red. A. Kołos, T. Ewertowski, K. Szmid, s. 87-100

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego