Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r., sygn. I OPS 2/13

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Resolution of 3 September 2013 of the Supreme Administrative Court, I OPS 2/13

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 4, s. 189-203

ISBN

978-83-232-2695-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego