OCHRONA SUI GENERIS BAZ DANYCH W PRAWIE POLSKIM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

PROTECTION SUI GENERIS OF DATABASES IN THE POLISH LAW

Abstract

The author presents here the Act on the Protection of Databases, adopted on June 27, 2001, which implements the European Community Directive on the legal protection of databases in the Polish law.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 1, s. 59-78

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego