Świadczenia socjalne na rzecz pracowników oraz ochrona ich zdrowia w treści paktu o przedsiębiorstwie państwowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Social security and health protection of employees in the state enterprise pact

Abstract

The article discusses various provisions pertaining to the social security allowances and the protection of health of employees, agreed upon in February 1993 by and between the government of the Republic of Poland, trade unions and the Confederation of Employers and adopted in the State Enterprise Pact.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 2, s. 34-41

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego