Anna Branach-Kallas (ed.) (2014). Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

TransCanadiana, 6.2013, pp. 339-340

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego