Regionalna polityka strukturalna Republiki Federalnej Niemiec (podstawowe koncepcje)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The regional structural policy of the Federal Republics of Germany (basic concepts)

Abstract

Basic elements of t h e regional structural policy in the Federal Republic of Germany are presented in the paper. The role of t he regional structural policy is first described in order to identify its objectives, scope, subjects, and instruments. The regional structural policy is a well-established component of the FRG's economic policy. A lederai state structure necessitates some specific regulations of the problem of relations between objects. The pyramid of objectives adopted within a social market economy defines the objectives of the regional structural policy. These objectives, in turn, determine appropriate instruments. Both theoretical and practical experience indicates that regardless of the extent of the state's economic interventionism, a regional structural policy must be continued.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 1, s. 49-59

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego