Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Tom obejmuje materiały źródłowe wytworzone przez sejmik województw poznańskiego i kaliskiego oraz powstałe w związku z jego funkcjonowaniem w latach 1676-1695. Jest kontynuacją dzieła edytorskiego zapoczątkowanego ponad 60 lat temu przez Włodzimierza Dworzaczka, a podjętego 2008 r. przez Michała Zwierzykowskiego. Wcześniej ukazały się tomy obejmujące lata 1572-1632 (Dworzaczek), 1696-1732, 1733-1763 (Zwierzykowski), 1668-1675 (Zwierzykowski, Kołodziej, Kamieński). Edycja powstała w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach i bibliotekach w kraju i za granicą. Obejmuje zarówno najważniejsze dokumenty z punktu widzenia sejmiku, jak lauda, instrukcje posłom na sejmy, do króla, manifestacje składane przez funkcjonariuszy sejmikowych, a także obszerne materiały powstające przed sejmikiem i po zakończeniu jego obrad - uniwersały, instrukcje i inne dokumenty królewskie, korespondencja pochodząca od sejmikowej szlachty oraz odpowiedzi na nią. Uwzględniono również liczne i różnorodne informacje o sejmiku i przygotowaniach doń, zawarte w listach prywatnych, relacjach i diariuszach obrad sejmikowych. Poprzednie tomy, wydane przez M. Zwierzykowskiego nagrodzono Nagrodą Indywidualną MNiSzW (2009) oraz I Nagrodą im. S.K. Kuczyńskiego w konkursie Studiów Źródłoznawczych (20216), zyskały również wiele pozytywnych recenzji w renomowanych czasopismach naukowych.

Description

Sponsor

Przygotowanie publikacji finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017 – nr projektu 11H 11 000280. Wydanie finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2020 – nr projektu 1aH 15 0046 83.

Keywords

sejmiki, parlamentaryzm, historia Polski, historia Wielkopolski, edycja źródłowa

Citation

Zwierzykowski M., Kołodziej R., Kamieński A., wydali, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, 697 s.

ISBN

978-83-232-3324-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego