ZARYS DZIEJÓW KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (1926 - 1976)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1979

Authors

Żak, Jan

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 26 (1979), s. 111-120.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego