Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Jedność"

Title alternative

Abstract

Samodzielna dyscyplina naukowa winna cechować się własnymi metodami oraz wyraźnie zaznaczonym obszarem, badawczym. Pytanie O status metodologiczny nauki o komunikowaniu musi implikować pytanie o przedmiot jej refleksji. Analiza podstawowych prób teoretycznego ujęcia komunikowania pozwala wysnuć wniosek, iż istnieje stanowcza potrzeba podjęcia rozważań teoretycznych dotyczących studiów nad komunikowaniem. Punktem wyjścia będzie charakterystyka chaosu terminologicznego wewnątrz nauki o komunikowaniu oraz zostanie postawione pytanie o zasadność utożsamia nia jej z komunikologią. Pozwoli to zapytać o problem do określenia obszaru badań i przedstawić podstawowe problemy wynikające ze specyfiki podejścia polskich badaczy. Zagadnienie statusu nauki o komunikowaniu zostan ie przedstawione w odniesieniu do rozważań m.in. Roberta T. Craiga, Richarda L. Lanigana oraz Wolfganga Donsbacha. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: czym zajmuje się / powinna się zajmować nauka o komunikowaniu?

Description

Sponsor

Keywords

Communicology, Communication studies, Komunikologia, Nauka o komunikacji, Komunikacja społeczna, Robert T. Craig, Wolfgang Donsbach

Citation

Kul­czycki, E. (2009). Pro­blem obszaru badań nauki o komu­ni­ko­wa­niu. w: M. Drożdż & I. S. Fiut (red.), Media świa­tem czło­wieka. Kra­ków – Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

ISBN

978-83-7660-117-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego