Wybory parlamentarne w Rosji (12 XII 1993 r.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Parliamentary elections in Russia (12 December 1993)

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

wybory parlamentarne, Rosja, parliamentary elections, Russia

Citation

Stelmach, Andrzej, Wybory parlamentarne w Rosji (12 XII 1993 r.), w: Polska i państwa sąsiedzkie : wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995 : praca zbiorowa, Zyborowicz, Stanisław, (red.), s. 77-89.

ISBN

8387704008

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego