Kobiety uzależnione od alkoholu w procesie terapii – bariery i oczekiwania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Wprawdzie uzależnienie od alkoholu kobiet nie stanowi odrębnego typu, ale nieco odmienne od męskiego jest jego powstawanie, rozwój i radzenie sobie z nim. Owa odrębność uzasadnia potrzebę studiów nad problemami alkoholowymi kobiet i ich uwalniania się spod dyktatury alkoholu. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie jeden ze wskazanych powyżej obszarów, nieco różniących się dla kobiet i mężczyzn – proces zdrowienia dokonujący się w toku terapii uzależnień, ze szczególnym akcentem na związane z nim oczekiwania oraz bariery.

Description

Sponsor

Keywords

alkohol, uzależnienie od alkoholu, kobieta i alkohol, terapia uzależnienia od alkoholu

Citation

M. Piorunek (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, tom 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,s. 267 – 280

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego