„Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

‘Desistance from crime’ in the theory and practice of rehabilitation

Abstract

Monografia przedstawia zagadnienia związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i oddziaływań podejmowanych wobec osób ją odbywających. Autor prezentuje współczesne osiągnięcia kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej w obszarze wsparcie procesu readaptacji. Stawiając rozliczne pytania, poszukując uzasadnień i teoretycznych wyjaśnień oraz poddając analizie wybrane nowe propozycje metodyczne (Good Lives Model), autor chce skłonić do pogłębionej refleksji o samej istocie oddziaływań resocjalizacyjnych. Autor koncentruje się na analizie nowego (w dorobku krajów Zachodu) sposobu analizy dróg życiowych osób naruszających porządek normatywny, określanego mianem desistance from crime – odstąpienie od przestępczości. Książka skierowana jest do teoretyków, poszukujących teoretyczno-badawczych inspiracji, jak i praktyków związanych z szeroko rozumianą resocjalizacją. Sporo ciekawych wątków znajdą w niej dla siebie studenci nie tylko resocjalizacji, ale również prawa, pracy socjalnej, czy socjologii.
The monograph presents the contemporary achievements of rehabilitation pedagogy and criminology regarding issues related to measures undertaken to resocialize those serving prison sentences and also the support for this process. The author poses numerous ques- tions, seeks justifications and theoretical explanations, and also analyses selected new methodological approaches, such as the Good Lives Model. His aim in doing so is to prompt deeper reflection on the very essence of rehabilitation. The monograph concentrates on desistance from crime, a new approach to research being conducted in western countries, which focusses on the life paths of those infringing normative order.

Description

Sponsor

Keywords

kara pozbawienia wolności, osiągnięcia kryminologii, pedagogika resocjalizacyjna, proces readaptacji

Citation

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 294.

ISBN

978-83-232-3023-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego