Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Conflict as a value? Agonistic democracy vs. european populism by Chantal Mouffe

Abstract

Jednym z najistotniejszych pytań współczesnej filozofii politycznej jest pytanie o sposób organizacji zbiorowości politycznych, który łagodziłby konflikt pomiędzy grupami i jednostkami, ale równocześnie pozwalałby na wyrażanie nawet irracjonalnych przekonań. Odpowiedzią jest według Chantal Mouffe demokracja agonistyczna. Koncepcja ta oparta jest na przekonaniu, że wykluczenie elementu afektywnego ze sfery publicznej doprowadzić może jedynie do zaostrzenia konfliktu politycznego. Przykładem potwierdzającym twierdzenia Ch. Mouffe jest rozwój zjawiska populizmu w Europie, który ograniczony może być jedynie poprzez uznanie konfliktowego charakteru polityki za wartość pozytywną.

Description

Sponsor

Keywords

Chantal Mouffe, demokracja agonistyczna, konflikt polityczny, populizm

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 219-233

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego