Konstrukcja i rola instytucji międzynarodowej obserwacji wyborów w świetle wybranych regulacji prawnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Structure and role of the international institution to supervise the elections in the view of selected legal regulations

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2012, nr 2, s. 169-178

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego