Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Współczesne życie społeczne nabrało niesłychanego tempa. Globalizacja,postęp techniki, nowe instrumenty komunikacji międzyludzkiej, coraz większe współzależności między ludźmi i organizacjami, starzenie się ludności, kataklizmy i epidemie, gwałtowne zmiany w rodzinach i pracy zawodowej wystawiają na wielką próbę zasoby biologiczne i psychiczne współczesnego człowieka. Problem, który podejmuje Autorka, mieści się w przedmiocie psychologii zdrowia i dotyczy dwóch kwestii: uwarunkowań środowiskowych i zdrowotnych zmęczenia życiem codziennym oraz szans obniżenia zmęczenia życiem codziennym poprzez leczenie sanatoryjne. Prof. dr hab. Roman Ossowski

Sponsor

Keywords

Citation

Urbańska, Joanna, Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium, 2010, ss. 232.

ISBN

978-83-62243-28-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego