Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

European integration in the „Rzeczywistość” weekly

Abstract

W latach 1981–1989 publicyści tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” przestrzegali przed rosnącymi w siłę Wspólnotami Europejskimi. Analizowali zmiany polityczne w EWG i sugerowali, że zmierzają one w kierunku osiągnięcia przewagi gospodarczej, a także militarnej nad blokiem państw socjalistycznych. Podkreślali, że podejmowane działania służyły głównie odbudowie potencjału gospodarczego i militarnego RFN. Sugerowali także wyższość współpracy państw socjalistycznych w ramach RWPG nad realizowaną w formie ponadnarodowej współpracą celną, handlową, finansową i inwestycyjną państw EWG, która ich zdaniem ograniczała tylko suwerenność państw członkowskich. W artykule przedstawione zostały opinie m.in., Stanisława Chłodzika, Huberta Kozłowskiego, Jana Norskiego, Kazimierza Nowaka, Jerzego Pardusa, Wojciecha Klechniowskiego na temat integracji gospodarczej, politycznej i militarnej Europy Zachodniej, sojuszu USA–EWG oraz rosnącego znaczenia Bundeswehry w systemie bezpieczeństwa jednoczącej się Europy.
In the period from 1981 to 1989 the journalists of the social-political weekly „Rzeczywistość” warned against the increasingly powerful European Community. Analyzing the political transformations in the EEC they suggested that these transformations were aimed at winning both an economic and military advantage over the socialist bloc. The journalists emphasized that the steps taken by the EEC served the purpose of restoring the economic and military potential of the FRG. In their opinion, the cooperation of socialist countries, exercised within the framework of the CMEA, was superior to the cooperation in terms of customs finance trade, finance, and investment of the EEC, which restricted the sovereignty of its member states. The paper presents the opinions by Stanisław Chłodzik, Hubert Kozłowski, Jan Norski, Kazimierz Nowak, Jerzy Pardus, and Wojciech Klechniowski, to name but a few, on the economic, political and military integration of West Europe, the USA-EEC alliance and the increasing importance of the Bundeswehr in the security system of a uniting Europe.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, media o UE

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 389-402.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego