Wpływ wybranych rodzajów szumu generowanego na percepcję tinnitusu

Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The influence of different kinds of externally generated noise on tinnitus perception

Abstract

Problem: Celem obecnych badań było zbadanie wpływu wybranych rodzajów szumu generowanego na percepcję tinnitusu. Eksperymenty psychofizyczne: 1) Przy użyciu szumu pasmowozaporowego badano potencjalne jakościowe podobieństwo tinnitusu i iluzji ciągłego tonu Zwickera. 2) Poszukiwano zależności pomiędzy psychofizycznymi krzywymi strojenia (PTC) i krzywymi strojenia tinnitusu (TTC) poprzez zastosowanie pasma szumu o szerokości 320Hz o różnych częstotliwościach środkowych. 3) Weryfikowano efektywność amplitudowo zmodulowanego białego szumu o różnych częstotliwościach modulacji do wytworzenia zjawiska hamowania szczątkowego (RI), polegającego na chwilowym wyciszeniu tinnitusu w następstwie prezentacji szumu. Uczestnicy: Przebadano 117 pacjentów z kliniki w Marsylii i w Poznaniu. Wyniki: 1) iluzja ciągłego tonu Zwickera przypomina tinnitus tonalny i w niektórych przypadkach czyni go niesłyszalnym lub nieodróżnialnym od iluzji, 2) charakterystyka aktywności układu słuchowego związanej z postrzeganiem tinnitusu i realnie istniejącego dźwięku są bardzo różne, 3) biały szum zmodulowany amplitudowo jest skuteczniejszy w wywoływaniu zjawiska hamowania szczątkowego od niezmodulowanego bodźca. Wnioski: Uzyskane wyniki przemawiają za użytecznością stosowania generowanego szumu w badaniach i pracy z pacjentami z tinnitusem. Szum może znaleźć zastosowanie zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne.
Objective: The goal of this work was to investigate the influence of different kinds of externally generated noise on tinnitus perception. Psychophysical Experiments: 1) Notched noise was used to test whether the continuous Zwicker tone illusion may resemble tonal tinnitus. 2) The relationship between the psychometric tuning curves and the tinnitus tuning curves was investigated. 3) The effectiveness of amplitude modulated sounds in producing the residual inhibition was tested. Results: 1) The illusion resembled experience of tonal tinnitus, and in some cases made it inaudible. 2) The characteristics associated with the perception of tinnitus and the perception of real tone were very different. 3) Amplitude modulated sounds were found to be more effective than unmodulated white noise in eliciting the temporal elimination of tinnitus perception. Conclusions: Generally, the results confirm the usability of externally generated noise in research and work with tinnitus patients. Noise can be applied diagnostically and therapeutically.

Description

Wydział Nauk Społecznych

Sponsor

Keywords

tinnitus, iluzja ciągłego tonu Zwickera, continuous Zwicker tone illusion, krzywe strojenia tinnitusu, psychophysical tuning curves, minimalny poziom hamowania szczątkowego, tinnitus tuning curves, minimal residual inhibition level

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego