Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo UJ

Title alternative

Abstract

Coraz bardziej złożony obraz funkcjonowania instytucji uniwersytetu w Europie wynika z równoczesnego oddziaływania kilku ogólnych czynników: procesów globalizacji i europeizacji, postępującej ekspansji edukacyjnej i rosnącego umasowienia szkolnictwa wyższego, kryzysu ekonomicznego i reform sektora publicznego, kwestionowania (w teorii i w praktyce) fundamentów państwa dobrobytu oraz napędzanej wiedzą konkurencyjności gospodarczej krajów i poszczególnych regionów. Niektóre z nich (jak choćby ekspansja i umasowienie szkolnictwa wyższego) wywierają wpływ na uniwersytety od kilku dziesięcioleci; inne, jak najnowszy kryzys ekonomiczny, zaledwie od kilku lat. Dzisiejsza rosnąca złożoność europejskiego przedsięwzięcia akademickiego spowodowana jest również faktem, że systemy szkolnictwa wyższego znajdują się pod potężną, permanentną presją reform. W coraz większym stopniu dzisiejsze fale reform wprowadzane w życie we wszystkich systemach europejskich prowadzą do ich kolejnych fal – a nie do zreformowanych i stopniowo stabilizujących się systemów szkolnictwa wyższego.

Description

Sponsor

Keywords

szkolnictwo wyższe, reformy szkolnictwa wyższego, sektor publiczny, reformy sektora publicznego, uniwersytety europejskie, polskie szkolnictwo wyższe, finansowanie konkurencyjne, kadra akademicka, urynkowienie, państwo a rynek, polityka publiczna, zarządzanie szkolnictwem wyższym, profesja akademicka, zarządzanie szkolnictwem wyższym, kontrakt społeczny, wykształcenie wyższe

Citation

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom LVII-LVIII (2013), ss. 265-287

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego