Konsekwencje wadliwości aktów normatywnych w polskim systemie prawnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Consequences of the legal defects of legislative acts in the Polish legal system

Abstract

The authors present a typology of various legal defects of legislative acts and the consequences of such imperfections for the binding character of the norms contained in the provisions of said acts. In particular, the authors present certain types of control procedures laid down for specified kinds of law-making acts in the Polish legal system.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 4, s. 19-32

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego