Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Treaty of Lisbon and the Ukrainian Prospects of Accession to the European Union

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 3/2009, s.211-218.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego